Newsletter

Zapisz się na listę newslettera RIHO. Bądź na bieżąco z naszą ofertą oraz promocjami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z naszego newslettera jest RIHO Polska Sp. z o.o., ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź (biuro@riho.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda - Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dostęp do danych mogą mieć wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Informujemy o możliwości odwołania zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Aby odwołać zgodę wyślij wiadomość o temacie „wycofanie zgody” na adres e-mail: biuro@riho.pl. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.